El nostre equip

El nostre equip humà està format per un conjunt de professionals i brokers
amb una gran experiència en el sector assegurador i una sòlida formació tècnica